Ramho Obrazy - rámované reprodukce Logo Ramho Obrazy.cz - obrazy, obrázky, dekorace-obrazy do bytu

Základní informace
Registrace
Ochrana osobních údajů
Objednávka
Uzavření smlouvy
Dodání zboží
Osobní odběr zboží
Platební podmínky
Odstoupení od smlouvy
Reklamační řád vč. záruky
Placená oprava
Platnost obchodních podmínek
 
  Základní informace
Provozovatel: Miroslav Holánek
Prodávající: Miroslav Holánek 
Sídlo: U Padělků 6, 690 03 Břeclav
IČ: 75706849
DIČ: CZ830518405                                   
Obchodní oddělení:
PO-PÁ 8:00 - 17:00
tel.: +420 519 330 370
mob.: +420 777 033 502
 
Kupující a prodávající uzavírají spotřebitelskou smlouvu o koupi zboží (dále jen "smlouva") formou objednávky prostřednictvím elektronického obchodu obrazy-dekorace-prodej.cz. Kupující je buď fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Smlouva vzniká vytvořením a odesláním objednávky. Prodávající Miroslav Holánek (dále jen "prodávající") při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Kupující se může stát každá osoba, která navštíví elektronický obchod obrazy-dekorace-prodej.cz. a provede objednávku zboží. Všechny ceny produktů jsou uvedeny bez i s daní z přidané hodnoty. Obchodní podmínky elektronického obchodu obrazy-plakáty-prodej.cz. platí ve znění uvedeném na těchto stránkách v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky kupující přijímá obchodní podmínky a je odeslanou objednávkou vázán.

Registrace
 
V případě zájmu o koupi zboží nabízeného v elektronickém obchodě obrazy-dekorace-prodej.cz. je možné provést registraci kupujícího. Registrace usnadní vyplnění objednávky a na email vás můžeme informovat o expedici zboží, dále o novinkách a akcích v našem obchodě.V případě častých nebo velkých odběrů vás zařadíme do systému slev.
 
Ochrana osobních údajů
 
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prodávajícíneshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne prodávajícímu tato data dobrovolně.
Data mohou být získána v případě, kdy osoba dobrovolně uplatní objednávku za účelem využívání služeb elektronického obchodu obrazy-dekorace-prodej.cz.
Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně.
Prodávající si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování zákazníků na svých internetových stránkách. Data jsou k dispozici vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.
Na písemnou žádost zákazníka udělá prodávajícíveškeré finančně přiměřené kroky vedoucí k odstranění všech osobních dat daného uživatele.
 
Objednávka
 
Kupující řádným vyplněním objednávky a jejím odesláním přijímá návrh prodávajícího na uzavření smlouvy za podmínek uvedených v nabídce a zavazuje se odebrat objednané zboží, které mu bude dodáno podle sjednaných podmínek a zaplatit za něj kupní cenu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Kupující odesláním objednávky současně stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající potvrdí obdržení objednávky na email.
UPOZORNĚNÍ:
   Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Každá objednávka na zboží, které není skladem je pouvažována za zakázku.
 
Uzavření smlouvy
 
Smlouva je uzavřena doručením řádně vyplněné objednávky prodávajícímu (pro potvrzení přijetí objednávky prodávajícím nutno uvést email). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat a uhradit zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na email kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo učinit ve výjimečných případech změnu ceny objednaného zboží. V takovém případě bude zaslána kupujícímu nová nabídka s upozorněním na změnu ceny. Kupující, v případě souhlasu, potvrdí novou nabídku a odešle ji prodávajícímu. Až poté bude uzavřena smlouva.
 
Dodání zboží
 
Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době po přijetí objednávky. Doba dodávky je cca 7 - 14 pracovních dnů. Dle skladových zásob. Lhůta pro dodání zboží může být i delší. Zvláště pokud jde o zboží (tisky), které pro Vás objednáváme na zakázku v zahraničí. Pak může dodání obrazu trvat  3 - 7 týdnů (přes 7 výjimečně). Když některý tisk pro zhotovení obrazu nebude vůbec k dispozici budeme Vás o této skutečnosti informovat. Kromě tisků zasíláme balíky přepravní službou IN TIME. Den před doručením obdržíte SMS s číslem objednávky a kontaktními údaji. Podle čísla objednávky  můžete sledovat její cestu k Vám. Na úvodní straně www.intime.cz je i kontaktní telefon pro případné dopřesnění adresy a podobně.  
 
Platební podmínky
 
V případě, že je výrobek zařazen do nabídky elektronického obchodu s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou grafické chyby má prodávající právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou. Prodávající má právo odmítnout či zrušit takovou objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího.
Způsoby platby za zboží z elektronického obchodu obrazy-dekorace-prodej.cz.:
V hotovosti - Zboží platíte přímo při osobním odběru a zboží si odvážíte sami.
Dobírka - Zboží je dovezeno přepravní službou či Českou poštou a zboží platíte při převzetí.
Bankovní převod (po předchozí domluvě) - Peníze za zboží převedete na náš účet na základě zálohové faktury, kterou vám zašleme a zboží vám je následně doručeno, bez jakýchkoliv dalších poplatků, po připsání peněz na náš účet.
 
 
Ceny přepravného a poštovného:
Platí po celé ČR. Při nákupu nad 6.000,- Kč poštovné neplatíte!
 
Přepravní služba na dobírku                               145,- Kč
Přepravní služba, platba převodem                      115,- Kč
Osobně                                                              0,-Kč
 
Odstoupení od smlouvy
 
Po dobu od převzetí zboží do odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn zboží použít pouze po řádném seznámení s návodem, a to výhradně k nezbytnému seznámení se s funkcí a vlastnostmi zboží při dodržování všech podmínek provozu uvedených v návodu. Tato doba nesmí přesáhnout 2 hodiny.
Odstupuje-li od smlouvy fyzická osoba (řídí se Občanským zákoníkem v platném znění)
Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce.
Žádost o odstoupení od smlouvy musí být oznámena prodávajícímu písemně nebo emailem s uvedením čísla objednávky nebo daňového dokladu a bankovního účtu kupujícího pro zpětné zaslání peněz. Zboží musí být vráceno nepoužité, kompletní, v původním stavu a originálním obalu (co nejméně poškozený), včetně příslušenství a veškeré dokumentace. Kupující zasílá vrácené zboží na své náklady.
Prodávající nepřijímá vracené zboží zaslané na dobírku a Českou poštou. Kupujícímu bude, při splnění všech podmínek, do 30 dnů od přijetí zboží prodávajícím oznámeno rozhodnutí o uznání požadavku odstoupení od smlouvy a vrácena na účet částka, kterou kupující za zboží zaplatil, případně bude kupujícímu zasláno rozhodnutí o neuznání požadavku.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smluv dle § 53, odst. 7 a 8 Občanského zákoníku v platném znění zejména jedná-li se o zboží upravené podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu např. atypické formáty, zakázková práce. Dekorace, které až po objednávce zadáváme ke grafickému dokončení a tisku.
Právnické osoby, které využívají zboží pro vlastní potřebu nebo jej zakoupily za účelem dalšího prodeje, mohou zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží se storno poplatkem 50 % z ceny zboží.
Žádost o odstoupení od smlouvy musí být oznámena prodávajícímu písemně nebo emailem s uvedením čísla objednávky nebo daňového dokladu a bankovního účtu (případně adresy) kupujícího pro zpětné zaslání peněz. Kupující je povinen neprodleně po odeslání písemného odstoupení, nejpozději však do 3 dnů vrátit na své náklady odebrané zboží prodávajícímu na adresu: Miroslav Holánek, U Padělků 6, 690 03 Břeclav v pracovní dny od 7:00 do 15:00. Zboží musí být vráceno nepoužité, kompletní, v původním stavu a originálním obalu (co nejméně poškozený), včetně příslušenství a veškeré dokumentace. Zaplacená kupní cena (minus storno poplatek 50% z ceny zboží a po odečtení nákladů na odeslání zboží prodávajícím) bude kupujícímu vrácena nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží převodem na bankovní účet uvedený v registraci nebo na adresu uvedenou v registraci.
 
Reklamační řád vč. záruky (řídí se Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění)
Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v elektronickém obchodu obrazy-dekorace-prodej.cz
Prodávající odpovídá za to, že zboží zakoupené v elektronickém obchodě obrazy-dekorace-prodej.cz je v okamžiku převzetí kupujícím ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti uvedené v nabídce.
Záruční doba zboží začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
Délka záruční doby je 24 měsíců.
Záruka je kupujícímu poskytována písemně ve formě záručního listu, který je předáván spolu se zbožím při jeho převzetí.
V případě vady zboží zjištěné v záruční době může uplatnit kupující oprávněnou reklamaci.
Kupující je povinen neprodleně, po převzetí zboží, zkontrolovat vizuálně jeho úplnost a že není poškozené. V případě viditelně poškozeného obalu při převzetí zboží si kupující o této skutečnosti vyžádá zápis a podpis předávajícího.
Pokud zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
Oznámení o reklamaci je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje v místě sídla obrazy-dekorace-prodej.cz písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky na čísle 777 033 502 či prostřednictvím e-mailu ramho@ramho.cz.
Oprávněná reklamace bude vyřízena podle svého charakteru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, a to dodáním chybějící součásti, opravou nebo výměnou zboží.
Po uplynutí lhůty 30 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak, od uplatnění oprávněné reklamace se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Za neoprávněnou se považuje reklamace zboží poškozeného neodbornou či nevhodnou manipulací, montáží či používáním a nedodržením podmínek stanovených prodávajícím. V takovém případě nárok na uplatnění reklamace zaniká.
Záruka se také nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Kratší životnost zboží nebo jeho součástí není možné považovat za vadu zboží a nevztahuje se na ní záruční odpovědnost. Na případnou kratší životnost je kupující výslovně upozorněn v písemné informaci a tato je zdůrazněna v záručním listě.
Zboží na reklamaci kupující posílá ve vyhovujícím, pokud možno v originálním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.  Miroslav Holánek obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.
Prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. Toto závisí na rozhodnutí prodávajícího, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat.
Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.
V případě oprávněné reklamace se zboží se odesílá na náklady prodávajícího, v případě neoprávněné reklamace na náklady kupujícího.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem prodávajícího.
V případě opakované neoprávněné reklamace bude účtován poplatek ve výši 50% ceny zboží za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady!
Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícím, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle firmy od kupujícího. Kupující je na vlastní žádost o vyřízení reklamace informován telefonicky.
Zákazník je srozuměn s tím, že zboží, rámy apod. nemusí přesně odpovídat barevnému zobrazení na monitoru. Vzhledem k tomu, že je zboží dodáváno od několika různých výrobců, může být zboží v různém provedení. 
  
Placená oprava
 
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do reklamačních podmínek společnosti obrazy-dekorace-prodej.cz, jedná se o placenou opravu. Zákazník je obeznámen s tím, že je jeho oprava placená a také, že mu bude účtován poplatek za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude zákazníkovi sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za dopravné.
 
Platnost obchodních podmínek
 
Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 24.06.2010. Kupující je povinen se s nimi seznámit před nákupem zboží v internetovém obchodě , souhlasí s nimi a zavazuje se s nimi řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.